Clockwork

Med fokus på hållbarhet

"— Den första frågan vi ställde oss var 'var kan vi göra störst skillnad?'. Det är lätt att hamna i miljötänk, men för oss är den sociala hållbarheten viktigast — rekrytering är ett kraftfullt verktyg för att göra skillnad hos kunderna."

När man synliggör det goda arbetet sätter man en boll i rullning. Så när Clockworks hållbarhetsarbete skulle vidareutvecklas, hjälpte vi dem genom strategisk och tilltalande kommunikation i ett samarbete som utmynnande i en hållbarhetswebb. Efter att tidigare jobbat med sitt hållbarhetsarbete i rapportform, både digital och analog sådan, ville vi ytterligare lyfta och visualisera Clockworks arbete genom en separat minisite som specifikt hanterar hållbarhetsfrågor.

Så blev Clockworks hållbarhetsarbete en del av ledningstrategin

"—Det är viktigt att den högsta ledningen är med", säger Sofie Lundmark, tf. markndschef, Clockwork. Någon ska äga frågan, och hos oss var det vår VD, vilket var väldigt effektivt. Vi har haft hållbarhetsfrågor uppe på varje ledningsgruppsmöte sedan vi inledde arbetet.

Anyday har ett stort engagemang för världen, men vi är experter på är digitalkommunikation — inte hållbarhet. Genom att hjälpa våra kunder att accelerera sitt hållbarhetsarbete genom strategisk och tilltalande kommunikation. När man synliggör det goda arbetet sätter man en boll i rullning.Clockworks hållbarhetswebb har blivit ett verktyg som de nu använder i möten med sina kunder, leverantörer och samarbetspartners.

"Anyday är ett litet och engagerat team som har bra koll på vår affär"

Sofie Lundmark, tf. marknadschef Clockwork