Hero Imaging

Kraftfull och flexibel mjukvara för medicinsk bildanalys

Hero Imaging utvecklar mjukvara för medicinsk bildanalys. Med med ursprung från institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet, hjälper bolaget från Japan till Sverige att på ett enklare och mer intuitivt sätt angripa medicinska forskningsprojekt.

Vårt uppdrag var att sätta ny form och visuell identitet på Hero Imaging, där en förenklad och mer kommunikativt tilltalande webb stod som en grundpelare. Den gröna cirkeln, hämtad från mjukvarans indikator på hur noder sammankopplas, fick vara vägledare i det visuella arbetet och gränssnittet på webben.

En kraftfullt och flexibel mjukvara för medicinsk bildanalys.

Genom att förenkla en tidigare komplicerad process och analys, möjliggör Hero Imaging ett snabbare flöde och arbetssätt för hur komplexa algoritmer bearbetar medicinsk data från exempelvis MR- och PET-scanningar. Gränssnittet är intuitivt men kraftfullt med visuella nodgrafer, där resultatet snabbt kan justeras och bearbetas för vidare analys.

No items found.