Mälby Skog

Skogsbruk ur ett nytt perspektiv

Mälby Skog är ett fullserviceföretag som ser till nyttan med hela din skogsgård. De styr hela kedjan med egen personal och hjälper till att skapa ett mer effektivt nyttjande på din skogsgård utan onödiga mellanhänder.

Anyday fick i uppdrag att sätta ord på Mälby Skog som varumärke och skapa ett koncept som representerar deras värdegrund.

Genom en uppdaterad grafisk profil och en helt ny webbplats har vi hjälpt Mälby Skog att kommunicera vilka de är och vad de står för. Film och foto i samarbete med Trigga Film.

Vi gör saker lite annorlunda.
Och därmed enklare.

Mälby Skog styr hela produktionskedjan vilket gör att du som kund inte behöver vänta på nästkommande del i projektet eller dess underleverantör. De styr hela arbetsflödet och utför alltid jobbet direkt utan långsamma ledtider eller avbrott.

"Vi måste lära oss att anpassa oss för den världen vi lever i, det är därför vi är så måna om ta tillvara på alla möjligheter som finns på skogsgården."

Ronny Sjöquist, grundare och VD Mälby Skog