Göm inte hållbarhetsarbetet

Att värna om vår planet är det viktigaste vi kan göra. Men var ska man börja? Och hur ska man berätta om det? Sofie Lundmark på Clockwork och Anydays VD Jens Johansson ger sina bästa tips och berättar om samarbetet med Clockworks hållbarhetswebb.

Anyday har ett stort engagemang för världen, men det vi är experter på är digital kommunikation, inte hållbarhet. När vi funderade på var vi kan påverka mest landade det i att hjälpa våra kunder att accelerera sina hållbarhetsarbeten genom strategisk och tilltalande kommunikation. När man synliggör det goda arbetet sätter man en boll i rullning. Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete skapar också möjligheten till fördelar vid den faktiska försäljningen, upphandlingar, samarbeten och att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Där kan vi vara med och bidra.

Ett bra exempel på hur företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete så att det blir inspirerande för både personal, kunder och presumtiva anställda är bemannings- och rekryteringsföretaget Clockworks hållbarhetswebb. Vi pratade med Sofie Lundmark, tillfördnad marknadschef, som berättar om hur Clockworks hållbarhetsarbete startades:

— Den första frågan vi ställde oss var "var kan Clockwork göra störst skillnad?". Det är lätt att bara fokusera på miljötänk, men för oss som tjänsteföretag är den sociala hållbarheten viktigast eftersom det är där vi har störst möjlighet att påverka. Rekrytering är ett kraftfullt verktyg för att göra skillnad hos kunderna.

— Vi såg snart att vi behövde strukturera om hur vi styr vår egen verksamhet för att för att ge hållbarhetsfrågorna mer kraft. Det har bland annat lett till ett närmare ledarskap, där all personal nu har en lokal chef. I grund och botten är det en viktig arbetsmiljöfråga, men det ger oss också bättre förutsättningar att kvalitetssäkra vårt hållbarhetsarbete, berättar Sofie.

Sofie Lundmark, tf. marknadschef på Clockwork

Hur tycker du att man ska tänka när man drar igång ett strategiskt hållbarhetsarbete?

— Det är viktigt att den högsta ledningen är med. Någon ska äga frågan, och hos oss på Clocwork var det vår VD, vilket var väldigt effektivt. Vi har haft hållbarhetsfrågor uppe på varje ledningsgruppsmöte sedan vi inledde arbetet. Sedan ska de goda idéerna realiseras, vilket kräver tydliga mål och att alla deltar.

Hur har arbetet med hållbarhetswebben gått till?

— Vi har frivilligt tagit fram hållbarhetsrapporter i två år. Förra året formgav Anyday den tryckta versionen, och i år föreslog de att vi skulle göra arbetet mer synligt och attraktivt. När de kom med förslaget om hållbarhetswebben blev vår reaktion "men wow - vilken jättebra idé!".

— Hållbarhetswebben har blivit ett verktyg som vi använder i möten med kunder, leverantörer, partners och som arbetsgivare. Anyday har också gett oss bra verktyg för att driva webben vidare i vår egen regi. Vi kan själva justera när det behövs, och vi vet att de alltid ger oss support om vi behöver det. Anyday är ett litet och engagerat team som har bra koll på vår affär, och det är väldigt värdefullt för oss. Vi är supernöjda!

Sofies bästa tips för ett strategiskt hållbarhetsarbete

Och kom ihåg!

Det viktiga arbete ni gör måste visas upp för att påverka och inspirera medarbetare, kunder, intressenter, presumtiva medarbetare och omvärld. Göm inte hållbarhetsarbetet i en PDF — hör av dig till oss på Anyday istället! Vi hittar de kreativa och strategiska lösningarna som synliggör ditt hållbarhetsarbete och gör det till ett värdefullt verktyg i vardagen.

Case

Clockwork — Där hållbarhet är i fokus

Vill du veta mer?

Prata med Jens Johansson, VD

jens@anyday.se

070-373 11 61